Profesjonalny serwis pomp ciepła i klimatyzacji

SERWIS

Jesteśmy autoryzowanym serwisem pomp ciepła firm Panasonic, Samsung i Mitsubishi Electric. Realizujemy przeglądy wyłącznie urządzeń montowanych przez naszą firmę lub podmioty zależne. Posiadamy najlepsze narzędzia serwisowe, które pozwalają na szczegółowy przegląd urządzeń. Czas reakcji w przypadku napraw gwarancyjnych wynosi 24h, a średni czas zamknięcia zlecenia to 3 dni. Aktualny cennik usług serwisowych znajduje się pod formularzem zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy

Przejdź do formularza zgłoszenia usługi serwisowej.

Cennik usług serwisowych

Przejdź do cennik usług serwisowych

Zakres przeglądów

Zakres przeglądów gwarancyjnych.

Przewodnik montażowy

Przejdź do przewodnika montażu. Przygotuj się do montażu pompy ciepła

.

Formularz zgłoszenia usługi serwisowej.

Przyjęcie zgłoszenia usługi serwisowej, zależne będzie od poprawności podanych danych oraz wyrażenia wszystkich zgód formalnych. Potwierdzone będzie wystawieniem faktury proforma, z przybliżoną kwotą. Cennik podstawowych usług serwisowych znajduje się pod formularzem.

Jeżeli zostanie wybrana opcja „Nie”, to należy wypełnić okienko dane do faktury. Jest to warunek przyjęcia każdego zlecenia.
Proszę o wprowadzenie numeru ostatniej faktury. Za przegląd, jeżeli już się odbył; za montaż, jeżeli to pierwszy przegląd/naprawa.
Przeglądy i naprawy pogwarancyjne wykonujemy wyłącznie w urządzeniach montowanych przez 4heating Sp. z o.o. lub przez podmioty zależne. Gwiazdki opisane są na końcu formularza
Jeżeli producent nie znajduje się na liście, proszę opisać urządzenie w uwagach na końcu formularza
Jeżeli nie było jeszcze przeglądu, proszę ponowić datę montażu.
Chęć wykonania przeglądu gwarancyjnego należy zgłosić przed upływem okresu, wymaganego kartą gwarancyjną producenta. Przegląd gwarancyjny jest płatny. Aktualny koszt przeglądu podany jest w tabelce w zakładce serwis, pod formularzem zgłoszeniowym. Potwierdzeniem przyjęcia zlecenia, będzie wystawienie faktury proforma, którą należy opłacić do 2 dni po wykonanym przeglądzie. Zakres przeglądu przesłany zostanie razem z fakturą proforma. Przegląd gwarancyjny klimatyzacji nie zawiera jej czyszczenia.
Nieuzasadnione wezwanie serwisu na naprawę gwarancyjną, skutkować będzie wystawieniem faktury w kwocie przeglądu gwarancyjnego oraz dodatkową opłatą za przejechany kilometr, licząc od siedziby spółki w kwocie 2,00zł netto/km oraz ewentualnym kosztem naprawy. Obciążenia będą wypisane na fakturze, która będzie wystawiona po przyjeździe serwisu. Termin płatności 2 dni.
Dokonujemy przeglądów pogwarancyjnych, jedynie urządzeń zamontowanych przez naszą firmę lub podmioty zależne. Aktualny koszt przeglądu podany jest w tabelce w zakładce serwis, pod formularzem zgłoszeniowym. Potwierdzeniem przyjęcia zlecenia, będzie wystawienie faktury proforma, którą należy opłacić do 2 dni po wykonanym przeglądzie. Zakres przeglądu przesłany zostanie razem z fakturą proforma.
Dokonujemy napraw pogwarancyjnych, jedynie urządzeń zamontowanych przez naszą firmę lub podmioty zależne. Cennik podstawowych usług serwisowych znajduje się w zakładce serwis. Każda naprawa wyceniana jest indywidualnie. Potwierdzeniem przyjęcia zlecenia, będzie wystawienie faktury proforma z przybliżoną ceną usługi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu i przeprowadzenia usługi serwisowej przez 4heating Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Możesz w każdej chwili wycofać zgodę przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@4heating.pl. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 12 miesięcy. Po tym terminie dane zostaną przez nas usunięte. Jednocześnie informujemy, ze Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, usunięcia, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz bezpłatnego uzyskania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Administratorem danych, które podałeś powyżej jest 4heating Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 71 lok. 311; 51-415 Wrocław. Pomiotem przetwarzającym jest H88 S.A. (cyberfolks.pl) i gmail.com, które zapewniają obsługę naszego oprogramowania. Jeżeli uważasz, ze Twoje dane osobowe zostały naruszone przysługuje Ci prawo skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych będzie art. 6 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przepisy prawa krajowego, w tym Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażając zgodę potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami.

.

Cennik podstawowych usług serwisowych.

 • Przegląd gwarancyjny pompy ciepła 550zł brutto + koszt dojazdu(dla instalacji powyżej 120km)

 • Przegląd gwarancyjny klimatyzacji 300zł brutto.

 • Przegląd gwarancyjny systemu multisplit 250zł brutto/jednostkę wewnętrzną

 • Przegląd pogwarancyjny pompy ciepła 600zł brutto + koszt dojazdu.

 • Przegląd pogwarancyjny klimatyzacji 350zł brutto + koszt dojazdu.

 • Czyszczenie klimatyzacji - podstawowe koszt przeglądu + 150zł brutto

 • Czyszczenie klimatyzacji - z wyciągnięciem wentylatora koszt przeglądu + 250zł brutto

 • Czynności chłodnicze - przeniesienie jednostki zewnętrznej - 1600zł brutto

 • Dodanie czynnika chłodniczego 250zł brutto + cena czynnika 150zł/kg R32, 250zł/kg R410A, rozliczenie min. kilogram. + koszt dojazdu.

 • Koszt pozostałych usług, ustalany jest indywidualnie.

Koszt dojazdu liczony jest od siedziby firmy. Zryczałtowany koszt dojazdu, to 2,5zł brutto/km. Uzasadnione naprawy gwarancyjne zwolnione są z opłat.

.

Zakres przeglądów gwarancyjnych

Zakres – Pompy ciepła
 • Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego

 • Sprawdzenie poprawności parametrów układu chłodniczego

 • Sprawdzenie poprawności przyłącza elektrycznego pompy ciepła

 • Sprawdzenie poprawności komunikacji pomiędzy jednostkami

 • Sprawdzenie działania układu hydraulicznego pompy ciepła

 • Sprawdzenie poprawności przepływu wody przez pompę ciepła

Zakres – Klimatyzacja
 • Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego

 • Sprawdzenie poprawności parametrów układu chłodniczego

 • Sprawdzenie poprawności przyłącza elektrycznego klimatyzatora

 • Sprawdzenie poprawności komunikacji pomiędzy jednostkami

 • Sprawdzenie parametrów pracy na grzaniu/chłodzeniu

 • Sprawdzenie czystości wymiennika jednostki wewnętrznej. - nie obejmuje czyszczenia.