Jak uzyskać najdokłądniejszą wycenę?

Na bazie naszych doświadczeń przygotowaliśmy poniżej formularz, który ułatwi nam zapoznać się z zakresem prac jak i pozwoli zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania. 

Jeśli wypełnienie formularza sprawia Ci wyraźną trudność możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail, wówczas aby skrócić czas poświęcony na komunikację prześlij nam następujące informacje oraz dokumenty/projekty (jeśli nimi dysponujesz na adres: biuro@4heating.pl ).

Jeśli budynek jest nowy:

  • rzut każdej kondygnacji z powierzchniami pomieszczeń w formie tabeli
  • przekrój poprzeczny budynku
  • charakterystykę cieplną budynku, jeżeli jest
  • projekty branżowe – ogrzewania i wentylacji – jeżeli są
  • jakie usługi z naszej oferty klient chciałby zrealizować

Jeśli budynek jest modernizowany/remontowany:

  • projekt, jeżeli jest
  • podstawowe informacje na temat powierzchni i izolacji budynku (ściany, dach, podłoga)
  • opis systemu grzewczego
  • zdjęcia aktualnej kotłowni

Formularz online

Wypełnij poniższy formularz i prześlij go do nas!

Pamiętaj, że im więcej informacji nam podasz, tym dokładniejsza będzie nasza propozycja, a my będziemy lepiej przygotowani do rozmowy z Tobą. Przygotowanie oferty jest niezobowiązujące i całkowicie bezpłatne.

Wykonujemy montaże/modernizacje na terenie całego województwa dolnośląskiego oraz w części województw wielkopolskiego i opolskiego.

Warunkiem otrzymania oferty lub kontaktu jest przesłanie danych z pól oznaczonych jako „wymagane” oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu i przygotowania oferty handlowej przez 4heating Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zostanie wykorzystane w celu zwrotnego przesłania wyceny. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Możesz w każdej chwili wycofać zgodę przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@4heating.pl. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 12 miesięcy – aby poinformować Ciebie o zmianach cen, przesłanie nowej wyceny lub przygotowanie oferty na inny produkt. Po tym terminie dane zostaną przez nas usunięte. Jednocześnie informujemy, ze Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, usunięcia, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz bezpłatnego uzyskania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Administratorem danych, które podałeś powyżej jest 4heating Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 71 lok. 311; 51-415 Wrocław. Pomiotem przetwarzającym jest H88 S.A. (cyberfolks.pl) i gmail.com, które zapewniają obsługę naszego oprogramowania. Jeżeli uważasz, ze Twoje dane osobowe zostały naruszone przysługuje Ci prawo skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych będzie art. 6 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przepisy prawa krajowego, w tym Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażając zgodę potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami.